7 källingar klarade kortet

Vi säger grattis till er som klarade röjsågskörkortet!

Hanne Ödin, Inger Strömbäck, Ulrika Bellner, Inger Arvidsson, Ulla Johansson, Johanna Larsson och Anette Pettersson.

Utbildare under kursen har varit Leif Myr och Anders Andersson var examinator.

Share