Välkommen på årsmöte

Temat för årsmötet detta år är ”naturhänsyn i skogsbruket”.

Lördag den 2 april kl. 10 – ca. 14, Hejde Smiss 400

Vi börjar dagen med att titta på en avverkning och diskuterar den miljöhänsyn som tagits i samband med åtgärden. Vi pratar samtidigt om gröna skogsbruksplaner och vad det innebär med certifiering.

Därefter följer lunch och årsmötesförhandlingar!

 

Share

Planteringsförsök och kokkaffe

En gråmulen men vindstilla höstdag visade Urban Svensson och Karolina Johansson ett 15-tal skogskällingar runt på två planteringsförsök i Kappelshamn och i Lärbro. I Kappelshamn anlade dåvarande Skogsvårdsstyrelsen ett planteringsförsök i början av 1990-talet på nedlagd åkermark. Numera ägs fastigheten av en privat markägare. Vi fick lära oss om allehanda trädslag; hybridlärk, europeisk lärk, silvergran, klibbal, glasbjörk, vårtbjörk, lind, ek och många fler. Vi såg på försök som lyckats, och en del som inte fungerat så bra. Vi fick även se på vilka trädslag som passade ihop och de som inte gjorde det.

11

Försöket i Lärbro anlades även det på en gammal åker ungefär vid samma tidsperiod, men av en privat ägare. Här fick vi se hur det hade gått för olika sorters gran; vitrysk gran, douglasgran och svensk ”Emmaboda” gran. Det var mycket trevligt och lärorikt. Som vanligt när skogskällingarna är i skogen så bjöds det på kokkaffe och kokt korv över öppen eld.

12

Share

Välkommen på höstträff!

Vi besöker Snäckers i Kappelshamn och Nyhamn i Lärbro där olika planteringsförsök har genomförts. Vi ser på olika trädslag och diskuterar olika möjligheter.

Lördag den 17 oktober kl.10.00 – ca. 14.00

Samling vid Folkets hus i Kappelshamn. Skogskällingarna bjuder på fika och korv.

Anmälan senast 12 oktober till info@skogskallingar.se eller ring Susanne Appelqvist tel: 070 – 0832155

Inbjudan höstträff 2015 >>>

Share

Upplev Gotland i skördetid

Smaka och njut av gotländska kvalitetsprodukter från skogen, havet, ladugården, ängen och åkern på Gotlands skördefestival!

Skogskällingarna finns med på skördefestivalen 5-6 september, Lövsta i Roma. Titta förbi och se vad vi visar.

Läs mer om skördefestivalen på: www.gotlandsskordefestival.se

Share

Skogsdag med Skogssällskapet

På skogsdagen visas maskinell gallring och föryngringsavverkning, metoder och ekonomi för bra skogsskötsel diskuteras. Ungskogsröjning, underväxtröjning och skogsbruksplaner kommer också tas upp.

Det bjuds på enklare förtäring och kaffe.

Skogskällingarna finns på plats!

Lördag den 29 augusti kl. 10-15, Lokrume (vägen mellan Fole och Lokrume kyrka, vägvisning från väg 147, Krampboden och Lokrume k:a).

Share

Maskiner och beställarkompetens på årsmötet

Temat för årsmötet 2015 var skogsmaskiner och beställarkompetens. Vi började dagen i Ingers skog i Ekeby, där Karolina Johansson från Skogsstyrelsen pratade om vad man bör tänka på innan man beställer skogsbrukstjänster t ex föryngringsavverkningar eller röjning. Rickard Hansson från Lillfole skog & ved berättade om skogsmaskiner och vad de som entreprenörer tycker är viktigt att tänka på inför en beställning av skogstjänster. Vi fick se en demonstration av en av företagets skördare och Ingers man Ulf visade även sin Terri, en lite smidig skogsmaskin. Uppskattad information som genererade många frågor!

skördare_gallring terri

Efter besöket i skogen intog vi smörgåstårta och därefter följde årsmötesförhandlingarna.

Under 2014 har medlemsantalet tyvärr sjunkit till 30 betalande medlemmar. Skogskällingarna har ändå studiebesök på pelletsfabriken i Klitehamn, arrangerat en informationsträff om Skogsstyrelsens e-tjänst ”Mina Sidor”, även två välbesökta träffar i Ekeby respektive Etelhem där planteringar, skogstyper, markberedningstyper och luckhuggning studerades och diskuterades har hunnits med under verksamhetsåret 2014. Hemsidan är välbesökt med drygt 21 000 besökare under 2014 och under året har även en Facebook grupp skapas för Skogskällingarna.

Styrelsen sänder ett varm tack till Ingerd Axell för hennes tid i styrelsen. Anna Lickander valdes in som nu ledamot i styrelsen, övrigs styrelsemedlemmar är Ingrid Thomasson, Inger Arvidsson, Mari Håkansson, Susanne Appelquist, Natalia Svensson, Gunilla Astrén och Siv Häglund.

Nu pågår planeringen för höstträff i oktober, ev deltagande i skördefestivalen i september och ytterligare något studiebesök senare under året.

årsmöte

Share

Upplevelsedag i skogen

Ta chansen och va med på en upplevelsedag i skogen den 31 maj! Dagen arrangeras av Carin Olofsson tillsammans med Annika Lindh i Alskog.

Se inbjudan >>>

Anmäl er till info@skogskallingar.se eller till Ingrid Thomasson, 0730- 83 62 75, senast den 29 maj. Välkomna!

Share

Studiebesök på mätstationen i Klintehamn

Den 23 mars var 6 nyfikna skogskällingar på studiebesök vid mätstationen i Klintehamn. Kurt Lillro visade oss runt och vi såg bland annat på var timret kommer in, hur det mäts på bil och för hand. Vi fick även en hel del apteringstips! Vidare såg vi på avbarkning, grovsågning och flissortering. Det var ett givande besök. Om man ska sälja timmer, är intresserad av hur det fungerar och vill lära sig mer, så får man gärna höra av sig till mätstationen och vara med när Kurt mäter in virke.

1 2 3

 

Share

Välkommen på årsmöte 25 april

Årets tema är skogsmaskiner och beställarkompetens.

Se inbjudan: Skogskällingars årsmöte 2015

Share

Vad blir det av virket?

Välkomna till en träff på mätstationen i Klinte! Vi får en chans att se vad det blir av allt virke som vi så noggrant  apterat i skogen; hur det lämnas, mäts in och sågas upp.

Måndagen den 23 mars kl. 13.00. Samling vid parkeringen till sågen i Klinte.

Kurt Lillro visar oss runt och berätta om verksamheten. Vi inleder vid timmerplan, därefter går vi vidare till mätstationen där vi får se inmätning och får chans att ställa frågor. Vi har också möjlighet att titta på redan uppdelade stockar och se hur de har klassats.

Skogskällingar bjuder på fika och vi fortsätter sedan med ett besök på klentimmersågen.

Vi avslutar ca. kl. 16.

Ha gärna stövlar och kläder efter väder, då vi blir utomhus en del. Samåk gärna för att minska trängsel på parkeringen.

För frågor, maila till info@skogskallingar.se eller ring Ingrid Thomasson, 0730-836275.

Share