Årsmöte och skogsträff med temat köpa och sälja skogsfastighet

Skogskällingarna har haft skogsträff och årsmötesförhandlingar vid Mickelgårds i När  den 28 april. En skön vårdag i april fick tretton kvinnor tips om vad man ska tänka på om man vill köpa eller sälja en skogsfastighet. Peter Olsson från Länsförsäkringar och Karolina Johansson från Skogsstyrelsen lärde oss vilken skillnad det är om man har skogen registrerad som egen fastighet eller om den ingår som en del i en jordbruksfastighet. Vi pratade om förvärvstillstånd och hur en avkastningsvärdering går till. Vi fick även lära oss vilket ansvar vi har som köpare, och att vi kan hitta mycket information om den skogsfastighet vi är intresserade av genom Skogsstyrelsens digitala karttjänster, till exempel nyckelbiotoper eller fornlämningar. Vi testade även Skogsstyrelsens webbappar direkt i mobilerna i skogen vi besökte, och såg vilken information som man kan hitta. Det var mycket intressant och lärorikt.

Sedan intog vi sedvanlig smörgåstårta innan vi började med årsmötesförhandlingarna. Styrelsen blev oförändrad.

Välkomna på årsmöte och skogsträff

Tema köpa och sälja skogsfastigheter.

Lördagen den 28 april kl. 10 – ca. 14. Samling hos Mari, När Mickelgårds 395.

Vi inleder dagen med att gå en sväng i skogen, vi diskuterar vad man behöver tänka på när man ska köpa eller sälja en skogsfastighet. Vi får besök av Peter Olsson från Länsförsäkringar som pratar om skogsvärdering, fastighetsbildning/reglering, okulärbesiktning samt vad man ska tänka på som köpare/säljare, t ex förvärvstillstånd.

Därefter bjuder Skogskällingarna på lunch följt av en snabb genomgång av årsmötesförhandlingarna.

Anmälan till info@skogskallingar.se eller till Mari Håkansson tel 073-62 61 608 senast den 25 april. Kom ihåg att meddela eventuell specialkost.

Välkommen på årsmöte 2017

Lördagen den 8 april kl 10.00 – ca 14.00, Ajvide 603 i Eksta.

Tema åtgärder i eftersatt skog

Vi inleder dagen med att titta vilka olika åtgärder som kan behöva göras i yngre och äldre skogar. Vilka träd ska vara kvar? Vad står det i planen? Vilken inriktning vill du ha på din skog?

Därefter bjuder vi på lunch och sedan följer årsmötesförhandlingarna.

Anmälan till info@skogskallingar.se eller till Anna Lickander tel 073-833 40 44 senast den 1 april. Kom ihåg att meddela eventuell specialkost.

Naturhänsyn va temat för årsmötet

Årsmötet 2016 hade temat naturhänsyn i skogsbruket. Vi besökte Natalia i Hejdeby där Natalia och Johan berättade om hur de tänkt kring naturhänsyn i samband med den avverkning de nyligen gjort, om grön skogsbruksplan och certifiering. Karolina Johansson från Skogsstyrelsen berättade vidare om bland annat vad lagen säger kring miljöhänsyn vid skogliga åtgärder. Det var mycket intressant och givande.

Efter utevistelsen bänkade vi oss i Natalias uterum för smörgåstårta och årsmötesförhandlingar. Under 2015 har föreningen genomfört studiebesök på mätstationen i Klinte, Årsmöte i Ekeby med temat maskinpark och beställarkompetens och höstträff i Kappelshamn med temat olika trädslag. Skogskällingarna har även deltagit på skördefestivalen, grandag i Gothem samt en hälsovandring i Alskog.

Under 2016 består styrelsen av ordförande Ingrid Thomasson, vice ordförande Inger Arvidsson, kassör Mari Håkansson, sekreterare Susanne Appelquist samt styrelsenmedlemmarna Natalia Svensson, Anna Lickander och Susanne Virsand Enström och suppleangen Siv Häglund.

Välkommen på årsmöte

Temat för årsmötet detta år är ”naturhänsyn i skogsbruket”.

Lördag den 2 april kl. 10 – ca. 14, Hejde Smiss 400

Vi börjar dagen med att titta på en avverkning och diskuterar den miljöhänsyn som tagits i samband med åtgärden. Vi pratar samtidigt om gröna skogsbruksplaner och vad det innebär med certifiering.

Därefter följer lunch och årsmötesförhandlingar!

 

Maskiner och beställarkompetens på årsmötet

Temat för årsmötet 2015 var skogsmaskiner och beställarkompetens. Vi började dagen i Ingers skog i Ekeby, där Karolina Johansson från Skogsstyrelsen pratade om vad man bör tänka på innan man beställer skogsbrukstjänster t ex föryngringsavverkningar eller röjning. Rickard Hansson från Lillfole skog & ved berättade om skogsmaskiner och vad de som entreprenörer tycker är viktigt att tänka på inför en beställning av skogstjänster. Vi fick se en demonstration av en av företagets skördare och Ingers man Ulf visade även sin Terri, en lite smidig skogsmaskin. Uppskattad information som genererade många frågor!

skördare_gallring terri

Efter besöket i skogen intog vi smörgåstårta och därefter följde årsmötesförhandlingarna.

Under 2014 har medlemsantalet tyvärr sjunkit till 30 betalande medlemmar. Skogskällingarna har ändå studiebesök på pelletsfabriken i Klitehamn, arrangerat en informationsträff om Skogsstyrelsens e-tjänst ”Mina Sidor”, även två välbesökta träffar i Ekeby respektive Etelhem där planteringar, skogstyper, markberedningstyper och luckhuggning studerades och diskuterades har hunnits med under verksamhetsåret 2014. Hemsidan är välbesökt med drygt 21 000 besökare under 2014 och under året har även en Facebook grupp skapas för Skogskällingarna.

Styrelsen sänder ett varm tack till Ingerd Axell för hennes tid i styrelsen. Anna Lickander valdes in som nu ledamot i styrelsen, övrigs styrelsemedlemmar är Ingrid Thomasson, Inger Arvidsson, Mari Håkansson, Susanne Appelquist, Natalia Svensson, Gunilla Astrén och Siv Häglund.

Nu pågår planeringen för höstträff i oktober, ev deltagande i skördefestivalen i september och ytterligare något studiebesök senare under året.

årsmöte

Strålande aprildag i Ekeby

Årsmötet den 26 april bjöd på riktigt vackert väder, varmt och soligt. Vi samlades runt en kopp kaffe hos Inger Arvidsson vid Lindarve i Ekeby där hon tillsammans med föreningens ordförande Anette hälsade oss välkomna. Med under dagen fanns även Eva från Tjuls plantskola, hon berättade om sin verksamhet – från frö till tallplanta. Mycket spännande, får bli ett studiebesök på plantskolan framöver!
image

Så var det dags att bege oss ut i skogen.
image

Medelboniteten på fastigheten är hög (med gotländska mått), kolla bara in den här jättetallen!

Ingers man Ulf demonstrerade deras Terri, en liten smidig bandgående skotare. Tar sig fram nästan överallt men är väldigt skonsam och perfekt för känsliga marker.
image

image

Skogsturen gick vidare till en föryngring. Här hade Inger och Ulf testat olika markberedningsmetoder, både högläggning och invers med grävmaskin. På de dryga fem hektaren hade de även fått till en bra ståndortsanpassning och planterat både tall, gran och björk.
image

Tillbaka på gården bjöds vi på god smörgåstårta och därefter följde årsmötesförhandlingarna.

Anette och Anna avgick från styrelsen, de har båda gjort ett fantastiskt jobb och tackades av med blomma och en bok.

Dagen avslutades med kaffe och skogshuggarkaka!
image

Årsmöte 26 april

Välkomna på årsmöte lördag den 26 april kl. 10.00-14.00 i Ekeby.

Mötet att hålls hos årets skogsägare Inger och Ulf Arvidsson i Ekeby. Innan årsmötesförhandlingarna går vi en skogspromenad och tittar på deras olika planteringar och markberedningar. Med på plats är också Eva från plantskolan i Eskelhem, som ska prata om sin verksamhet och allt man behöver veta om plantor och plantering.

Därefter följer årsmötesförhandlingar och smörgåstårta.

Anmälan sker till info@skogskallingar.se eller till Inger Arvidsson, 0731- 59 71 59, senast torsdagen den 24 april.

Rundvandring och årsmöte vid Hardings i Vall

Den 13 april hölls Skogskällingars årsmöte hos Anette Pettersson i Vall. Dagen inleddes med fika vid den gamla sågen. 2012 tilldelades Anette Liljewalchska stiftelsens pris ”Årets skogsägare” för sitt engagemeng och skötsel av sin skog. Vi fick lite information om Liljewalchskas verksamhet och vad det finns för möjligheter att tex. söka bidrag och stipendier. Därefter gick vi in i Anettes skog och fick en riktig rundvandring.

Vi tittade på en gallring som gjorts i ett björkbestånd och diskuterade vilka krav man kan ställa på och den dialog man bör ha med den entreprenör som utför arbetet. Ingegerd demonstrerade motorsågning och innan hon fällde trädet fick vi gissa både höjd och ålder. Därefter diskuterade vi fällteknik och aptering och kunde ta reda på facit vad det gäller höjd och ålder. Några Skogskällingar har gått en studiecirkel som resulterade i röjsågskörkort och Ulla Johansson demonstrerade sågning med röjsåg för oss.

Rundvandringen avslutades vid Anettes viltvatten innan vi tog oss tillbaka till gården där kallskuren kalkon och potatisgratäng från Källstäde väntade på oss. Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och dagen avslutades med kaffe och tårta för att fira att Skogskällingar fyller 10 år i år!

Tack alla som bidrog till en trevlig dag!