Maskiner och beställarkompetens på årsmötet

Temat för årsmötet 2015 var skogsmaskiner och beställarkompetens. Vi började dagen i Ingers skog i Ekeby, där Karolina Johansson från Skogsstyrelsen pratade om vad man bör tänka på innan man beställer skogsbrukstjänster t ex föryngringsavverkningar eller röjning. Rickard Hansson från Lillfole skog & ved berättade om skogsmaskiner och vad de som entreprenörer tycker är viktigt att tänka på inför en beställning av skogstjänster. Vi fick se en demonstration av en av företagets skördare och Ingers man Ulf visade även sin Terri, en lite smidig skogsmaskin. Uppskattad information som genererade många frågor!

skördare_gallring terri

Efter besöket i skogen intog vi smörgåstårta och därefter följde årsmötesförhandlingarna.

Under 2014 har medlemsantalet tyvärr sjunkit till 30 betalande medlemmar. Skogskällingarna har ändå studiebesök på pelletsfabriken i Klitehamn, arrangerat en informationsträff om Skogsstyrelsens e-tjänst ”Mina Sidor”, även två välbesökta träffar i Ekeby respektive Etelhem där planteringar, skogstyper, markberedningstyper och luckhuggning studerades och diskuterades har hunnits med under verksamhetsåret 2014. Hemsidan är välbesökt med drygt 21 000 besökare under 2014 och under året har även en Facebook grupp skapas för Skogskällingarna.

Styrelsen sänder ett varm tack till Ingerd Axell för hennes tid i styrelsen. Anna Lickander valdes in som nu ledamot i styrelsen, övrigs styrelsemedlemmar är Ingrid Thomasson, Inger Arvidsson, Mari Håkansson, Susanne Appelquist, Natalia Svensson, Gunilla Astrén och Siv Häglund.

Nu pågår planeringen för höstträff i oktober, ev deltagande i skördefestivalen i september och ytterligare något studiebesök senare under året.

årsmöte