Välkommen på höstträff!

14 oktober kl. 10 – ca.14 i Norrlanda.

Årets höstträff har tema skogsskador och skogsförsäkringar!
Vi samlas hos Barbro Sandell, Norrlanda Aurungs 531 och tittar på skog och pratar om olika skador som kan uppstå, ex. av rådjur. Vi pratar även om olika typer av skogsförsäkringar och vad som gäller.

Skogskällingarna bjuder på korvgrillning och kaffe! Meddela ev. specialkost.

Hela familjen är välkommen!

Anmälan senast 11 oktober till info@skogskallingar.se eller Barbro Sandell tel 0708 – 625 705.

Rågångar och gränsmarkeringar i skogen

Välkomna till årets höstträff 15 oktober kl. 10-14.

Vi träffas i skogen och lär oss av lantmätare Gert Lundqvist om gamla kartor, kartsystem och rågångar. Vi lär oss även hitta och känna igen rågångar och gränsstenar i fält.

Hela familjen är välkommen och skogskällingarna bjuder på fika och korvgrillning.

Samling vid Hejde Smiss 400 kl. 10. Anmälan senast 10/10 till Natalia tel: 0702-714112 eller till info@skogskallingar.se, kom ihåg att meddela ev. specialkost eller allergier.

 

Välkommen på höstträff!

Vi besöker Snäckers i Kappelshamn och Nyhamn i Lärbro där olika planteringsförsök har genomförts. Vi ser på olika trädslag och diskuterar olika möjligheter.

Lördag den 17 oktober kl.10.00 – ca. 14.00

Samling vid Folkets hus i Kappelshamn. Skogskällingarna bjuder på fika och korv.

Anmälan senast 12 oktober till info@skogskallingar.se eller ring Susanne Appelqvist tel: 070 – 0832155

Inbjudan höstträff 2015 >>>

Luckhuggning och korv på höstträffen

Den 11 oktober hade skogskällingarna sitt höstmöte i Etelhem. Solen sken och värmde de ca 20 källingar och män under tiden som Kalle och Sussie Appelquist visade oss runt bland sina bestånd. Vi såg på deras luckhuggning, ett hygge som planterats med både tall och björk, en 2:a gallring samt en pågående 1:a gallring. Där fick vi även se hur de använder deras fyrhjuling med vagn i sitt arbete.

Karolina Johansson från Skogsstyrelsen pratade om hyggesfritt skogsbruk som den luckhuggning vi tittade på kan vara ett exempel på. Under korvgrillningen fick vi höra lite om kärnvirke från Kalle.

IMAG1159IMAG1165_copy

IMAG1162

Välkommen på höstträff!

Lördag den 26 oktober kl. 10 – ca. 14 på Södra hällarna/P18 (samling på grusparkeringen bakom Länsstyrelsen, Visborgsallén 4 Visby).

028

Årets tema är skogens sociala värden, vi går en skogsslinga tillsammans med representanter från Region Gotland som berättar om hur de har jobbat med skogarna för människans skull.

Hur påverkas vi av skogen? Hur viktig är den för att vår hälsa? Kan man tjäna pengar på sociala värden? Många frågor finns att diskutera under dagen, samtidigt får vi en chans att umgås och framför allt komma ut i skogen! Ta med väninnan, barnen eller varför inte hunden.

Skogskällingarna bjuder på fika och korv!

Anmälan senast den 23 oktober till info@skogskallingar.se eller Inge-gerd Axell tel: 0709-92 22 33.