Informationsträff om Mina Sidor och Försöksportalen

Skogsstyrelsen höll en givande informationsträff om hur man använder webbtjänsten ”Mina Sidor” i november för skogskällingarna. Ca 10 källingar lärde sig hur man ser vilken information man kan hitta om sina skogsfastigheter t ex ”Grönt kuvert”, hur man ser om det finns fornlämningar, nyckelbiotoper mm på sina skiften och hur man kan rita in olika bestånd fr att göra åtgärdsplaneringar samt hur man sen kan göra en avverkningsanmälan.

Vidare lärde vi oss hur man via kartan kunde se medelålder, höjd på träd mm på ett område man valde att rita in. Vi fick även se hur man kan lägga in sina försöksprojekt i skogsägarens försöksportal, och hur man kan se vad andra håller på att testar i sina skogar. Vi hade en trevlig fika och sedan kunde man själv prova hur Mina Sidor fungerar. Det var en lärorik kväll.

PS. Alla som äger skog har tillgång till tjänsten (som är kostnadsfri), testa gärna att logga in med din personliga kod eller ett BankID.
www.skogsstyrelsen.se/minasidor