Aptering en solig marsmorgon

Nio förväntansfulla kursdeltagare samlades i Sanda en kylig men solig marsmorgon för att lära sig mer om aptering, dvs hur man delar in träden i olika virkessortiment.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kurt Lillro från virkesmätarstationen i Klintehamn ledde dagen. Vi tittade på kriterierna för de olika sortimenten (timmer, kubb, massaved) och hur man kan tänka vid kapning av stocken för att få så stor andel som möjligt av de mest välbetalda sortimenten. Vi räknade bulor, mätte kvisthål, beräknade avsmalning och mycket mer, för att slutligen komma fram till de bästa alternativen. I slutet av dagen lärde vi oss även att räkna ut virkesvolymen på en vedtrave.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Många nya lärdomar och tankar fick vi med oss, men den största insikten var vilken stor skillnad det gör med en bra aptering för den slutgiltiga avkastningen av skogen. Dagen avslutades med en fika i solen, och tips på hur man kan gå vidare med sin aptering. Bl.a. kan man få komma till mätstationen i Klintehamn och se på när de apterar på plats. Kanske kommer Skogskällingar att anordna ett studiebesök framöver. Häng på!