Aptering en solig marsmorgon

Nio förväntansfulla kursdeltagare samlades i Sanda en kylig men solig marsmorgon för att lära sig mer om aptering, dvs hur man delar in träden i olika virkessortiment. Kurt Lillro från virkesmätarstationen i Klintehamn ledde dagen. Vi tittade på kriterierna för de olika sortimenten (timmer, kubb, massaved) och hur man kan tänka vid kapning av stocken för att […]