Upptäck Hageby vandringsled på årets höstträff

Välkommen till Etelhem och Hageby vandringsled på Skogskällingarnas höstträff! 25 oktober kl. 10.00 – ca 14.00 Längs vandringsleden stannar vi och pratar om hur skogens resurseranvändes förr, skogen som matförråd och naturturism. Åke Körkander, Etelhems hembygdsförening, kommer och berättar om deras arbete med att iordningställa leden. Skogskällingarna bjuder på korv och kaffe, ta gärna med […]

Välkommen på höstträff!

14 oktober kl. 10 – ca.14 i Norrlanda. Årets höstträff har tema skogsskador och skogsförsäkringar! Vi samlas hos Barbro Sandell, Norrlanda Aurungs 531 och tittar på skog och pratar om olika skador som kan uppstå, ex. av rådjur. Vi pratar även om olika typer av skogsförsäkringar och vad som gäller. Skogskällingarna bjuder på korvgrillning och kaffe! Meddela […]

Rågångar och gränsmarkeringar i skogen

Välkomna till årets höstträff 15 oktober kl. 10-14. Vi träffas i skogen och lär oss av lantmätare Gert Lundqvist om gamla kartor, kartsystem och rågångar. Vi lär oss även hitta och känna igen rågångar och gränsstenar i fält. Hela familjen är välkommen och skogskällingarna bjuder på fika och korvgrillning. Samling vid Hejde Smiss 400 kl. […]

Välkommen på höstträff!

Vi besöker Snäckers i Kappelshamn och Nyhamn i Lärbro där olika planteringsförsök har genomförts. Vi ser på olika trädslag och diskuterar olika möjligheter. Lördag den 17 oktober kl.10.00 – ca. 14.00 Samling vid Folkets hus i Kappelshamn. Skogskällingarna bjuder på fika och korv. Anmälan senast 12 oktober till info@skogskallingar.se eller ring Susanne Appelqvist tel: 070 […]

Luckhuggning och korv på höstträffen

Den 11 oktober hade skogskällingarna sitt höstmöte i Etelhem. Solen sken och värmde de ca 20 källingar och män under tiden som Kalle och Sussie Appelquist visade oss runt bland sina bestånd. Vi såg på deras luckhuggning, ett hygge som planterats med både tall och björk, en 2:a gallring samt en pågående 1:a gallring. Där fick vi även se […]

Välkommen på höstträff!

Lördag den 26 oktober kl. 10 – ca. 14 på Södra hällarna/P18 (samling på grusparkeringen bakom Länsstyrelsen, Visborgsallén 4 Visby). Årets tema är skogens sociala värden, vi går en skogsslinga tillsammans med representanter från Region Gotland som berättar om hur de har jobbat med skogarna för människans skull. Hur påverkas vi av skogen? Hur viktig […]