Välkommen på höstträff!

Lördag den 26 oktober kl. 10 – ca. 14 på Södra hällarna/P18 (samling på grusparkeringen bakom Länsstyrelsen, Visborgsallén 4 Visby). Årets tema är skogens sociala värden, vi går en skogsslinga tillsammans med representanter från Region Gotland som berättar om hur de har jobbat med skogarna för människans skull. Hur påverkas vi av skogen? Hur viktig […]