Brand var temat på Skogskällingarnas höstträff

Med ett förändrat klimat förväntas det bland annat bli fler torra somrar och högre risk för skogsbrand. Bränder i skog är inte roligt för någon, speciellt inte för den som äger skogen. Vad händer vid en brand och vad kan man som skogsägare göra för att förebygga en brand? Vad förväntas av skogsägaren om en brand skulle uppstå?

Skogskällingarna besökte Olof Ahlby i Vänge som berättade om förloppet och vad som hände när det brann i hans skog 2016. Via Ingrid Thomsson fick Skogskällingarna också information om hur räddningstjänsten, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen ser på förebyggande, efterarbete och förlopp vid en brand.

I Vänge är det ca 130 ha sammanhängande yta som brann 2016 och som idag mest ser ut som ett jättestort hygge. Även om de flesta har fått ersättning för skadorna genom sin försäkring så får skogsägarna nu börja om med sin skog. Flera års tillväxt har de gått miste om och åldersvariationen mellan olika bestånd är borta.

Det var mycket givande och Skogskällingarna tackar Olof och Ingrid för all information. Alla som var där funderar nu vidare på hur vi kan förebygga skador från brand i våra egna skogar. Till exempel genom att förbättra skogsbilvägar, röja, ha rätt försäkringar, planera hur vi ska föryngra framöver och hur vi kan fördela riskerna.

Höstträffen avslutades med trevligt eftersnack, korv, kaffe och bulle.

Share