Välkommen på årsmöte och skogsträff

Lördagen den 25 april kl 10 (fika från kl 9.30) – ca 14.30 på Skogsholm, strax utanför Visby (skyltat Skogsholm från väg 148, efter brandstationen från Visby)

Tema trädproveniens och försöksodling

Karin Wågström från Skogsstyrelsen berättar om försöksodlingen som gjorts på Skogsholm, dess historia och hur det ser ut idag.

Årsmötesförhandlingar och lunch (korv med bröd) kommer sedan att hållas utomhus med tanke på rådande läge.
Kolla Skogskällingarnas Facebook grupp eller mailen innan ni åker till årsmötet ifall det blivit några förändringar pga rådande coronaläge.

Anmälan till info@skogskallingar.se eller till Natalia Svensson, tel 0702-71 41 12 senast den 23 april. Kom ihåg att meddela eventuell specialkost och allergier.

Share