Bli medlem

Vill du vara medlem i Skogskällingarna? Aktivt eller stödjande, det är helt upp till Dig hur mycket Du väljer att engagera dig i nätverket!

Medlem blir du genom att betala in 100 kr (per år) på bankgiro 5613-6898 och skicka ett mail med dina kontaktuppgifter; namn, adress, telefonnummer och e-postadress till info@skogskallingar.se.

Lämna en kommentar