Skogsnyheter

"Tusen arter är inte hotade av skogsbruket"
Att undanta stora arealer barrskog från avverkning är en ineffektiv metod att skydda hotade arter, skriver debattören. DEBATT Under...
Wed, Dec 12, 2018
Source: SKOGEN

Förädling gör tallen mer klimattålig
Förädlade tallplantor. Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild När klimatet blir varmare drabbas de svenska tallplantorna av mer...
Tue, Dec 11, 2018
Source: SKOGEN

Efter sommarbränderna: rekordstort intresse för avverkningsanmälningar
Den areal som skogsägare anmälde för avverkning under november ökade med 18 procent och den totala anmälda arealen uppgick till 34 369 hektar i hela landet, jämfört med samma månad förra...
Tue, Dec 11, 2018
Source: Skogsstyrelsen

Sveriges paviljong blir en skog
Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti. Den svenska paviljongen på...
Mon, Dec 10, 2018
Source: SKOGEN

Miljoninvestering i ökad plantproduktion
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild. Svenska skogsplantor har under året investerat närmare 21 miljoner kronor i plantskolan i...
Mon, Dec 10, 2018
Source: SKOGEN

30 förslag på åtgärder för en mer jämställd skogssektor
Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011...
Thu, Dec 06, 2018
Source: Skogsstyrelsen

Allt du velat veta om julgranar
Vilken tid på dygnet är bäst att köpa julgran? Bör man lägga magnecyl, Viagra eller kopparmynt i julgransfoten? Svaren ges i kanske världens längsta tipslista om hur du lyckas med julgranen.
Wed, Dec 05, 2018
Source: SKOGEN

Podden visar vägen till skogsjobb
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild. I avsnitt 45 djupdyker Skogspodden i skogens kompetensförsörjning med fyra...
Wed, Dec 05, 2018
Source: SKOGEN

”Skogsnäringen behöver dialog med sin omvärld”
Sten Nilsson är en av talarna på skogskonferensen den 6-7 december i Upplands Väsby. Sten Nilsson, vd för Forest sector insights,...
Wed, Dec 05, 2018
Source: SKOGEN

Trend: Företagen växer
FÖRETAGANDE. Större skogsentreprenörer som erbjuder fler tjänster. Ditåt är utvecklingen på väg, tror Birger Eriksson på Skogforsk. Han anar även andra trender, bland annat fler utländska...
Wed, Dec 05, 2018
Source: SKOGEN

Pengar till småländska skogsprojekt
Småland har tilldelats 2,4 miljoner kronor till aktiviteter inom skogsbruket. Målet är att stärka skogens värden, bland annat genom ökad förädling av lövvirke och satsningar på friluftsliv.
Tue, Dec 04, 2018
Source: SKOGEN

”Lögner om betestrycket"
Det är förgraninen, inte antalet älgar, som skapar det hårda betestrycket på tall, menar Daniel Ligné. Älgstammen behöver...
Tue, Dec 04, 2018
Source: SKOGEN

Skogsstyrelsen upphandlar naturvårdande skötsel
Skogsstyrelsen annonserar nu en upphandling av entreprenörer i hela landet för naturvårdande skötsel i skyddade områden.
Mon, Dec 03, 2018
Source: Skogsstyrelsen

Ny distriktschef på Skogsstyrelsen Västernorrlands distrikt
Fredrick Lundqvist tillträder den 1 december som ny distriktschef i Västernorrland, med placering i Sundsvall.
Mon, Dec 03, 2018
Source: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen föreslår nytt bekämpningsområde för granbarkborre i Götaland
Efter den torra sommaren ser vi rekordstora angrepp av granbarkborre i södra Sveriges skogar. Därför föreslår nu Skogsstyrelsen att särskilda föreskrifter om bekämpning av granbarkborre ska...
Thu, Nov 29, 2018
Source: Skogsstyrelsen

Nu finns nya verktyg för bättre jämställdhet i skogen
Det finns mer att göra kring frågor om likabehandling, diskriminering och jämställdhet inom skogsnäringen och svensk arbetsmarknad. Det visar inte minst uppmärksamheten kring #metoo och...
Wed, Nov 28, 2018
Source: Skogsstyrelsen

Nya konkreta mål ska minska viltets betesskador på skogen
För första gången finns nu en rad gemensamma och preciserade mål framtagna för älgförvaltningen, både när det gäller älgstammen och viltskador i skogen. Målen har tagits fram av...
Tue, Nov 27, 2018
Source: Skogsstyrelsen

Inbjudan till regionala skogsprogrammet i Värmland
Sverige har fått sitt första nationella skogsprogram. Det är ett program som inkluderar skogens alla värden och samhällsnyttor, och som långsiktigt ska främja hållbara, konkurrenskraftiga och...
Mon, Nov 26, 2018
Source: Skogsstyrelsen

2,5 miljoner kubikmeter skog angripet av granbarkborren i Götaland
Efter den torra sommaren har granbarkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige. Det visar resultaten från de inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort....
Mon, Nov 26, 2018
Source: Skogsstyrelsen

15 miljoner ska minska viltbetesskador och försurning
Varannan ung tall har betesskador av vilt, visar Skogsstyrelsens inventeringar. Nu finns nästan 15 miljoner kronor att ansöka för kurser och information i arbetet med att skapa en viltstam i...
Thu, Nov 22, 2018
Source: Skogsstyrelsen

Kommentera