Skogsnyheter

”En virkesmarknad där ingen känner igen sig”
Priset på timmer skenar medan trävarupriset faller. En unik situation där ingen känner igen sig, skriver Danske Bank i sitt nyhetsbrev.
Fri, Dec 08, 2023
Source: SKOGEN

”Nu gäller det att tänka utanför fiberboxen”
Efter några euforiskt lönsamma år: Går skogsbranschen nu in i en ovanligt tuff lågkonjunktur eller i ett större paradigmskifte?  Nippe Hylander tror på det senare och funderar i en...
Thu, Dec 07, 2023
Source: SKOGEN

Oförändrad sysselsättning i skogsbruket
Under 2022 var 30 200 personer sysselsatta i skogsbruket, vilket är i nivå med 2021. Antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket minskade under 2022.
Thu, Dec 07, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Allvarliga brister i utveckling och underhåll av skogsbilvägar
Skogsbilvägarna i landet har försämrats under de senaste 30 åren. Tyngre fordon, mindre underhåll, dålig samordning och klimatförändringarna är några orsaker visar en nulägesanalys från...
Wed, Dec 06, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Utveckla regelverket för bättre klimatanpassning av skogen
Det finns idag inga hinder för en skogsägare att arbeta med klimatanpassningsåtgärder i skogen och många gör det också. Men det saknas krav och stöd för flera åtgärder som är viktiga...
Tue, Dec 05, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Nya prishöjningar hos Mellanskog
Mellanskog höjer återigen virkespriserna. Denna gång på timmer och bränsleved.
Tue, Dec 05, 2023
Source: SKOGEN

Skador på forn- och kulturlämningar kvar på historiskt låga nivåer
Andelen kända forn- och kulturlämningar i skogen som skadats i samband med avverkning ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar årets undersökning av kulturmiljöhänsyn i skogen som...
Tue, Dec 05, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Södra sår egna björkfrön
Skörden av björkfrön från Södras växthus i Falkenberg har varit god. Det betyder att man nu för första gången kommer att driva fram förädlade björkplantor från frö i egen regi, med...
Tue, Dec 05, 2023
Source: SKOGEN

Skador på forn- och kulturlämningar 2023
Andelen kända kulturlämningar som skadas vid föryngringsavverkning ligger kvar på en historiskt låg nivå, enligt Skogsstyrelsens undersökning.
Tue, Dec 05, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Markfukt kyler skogen
Fuktig mark har betydelse för att skogen är svalare än sin omgivning. Torka kan hota den kylande förmågan, visar en studie från Stockholms universitet. 
Mon, Dec 04, 2023
Source: SKOGEN

Webbinarium om delmål för en jämställd skogssektor
Skogssektorn är ojämställd, det visar både statistik och vittnesmål. Men hur ser problembilden ut för skogliga utbildningar, för ett arbetsliv i skogsbranschen och för den som äger skog? På...
Mon, Dec 04, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Systemuppdateringar på skogen.se – 2 till 3 december
Under helgen, den 2-3 december, kan du uppleva driftstörningar på skogen.se. Vi genomför uppdateringar för att långsiktigt kunna ge dig som medlem och …
Fri, Dec 01, 2023
Source: SKOGEN

Skogens digitala skattkammare
Välkommen till en inspirerande digital träff där vi utforskar och presenterar fascinerande aspekter av skogliga data och dess användning inom skogsbruket.
Fri, Dec 01, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Stor nytta i det tysta 
Privata skogsägares skötselåtgärder gör stor nytta för naturhänsyn och bevarande – men för få vet om det, enligt forskning från Linnéuniversitetet.
Fri, Dec 01, 2023
Source: SKOGEN

Resistensförädling kan minska skogsskador
Resistensförädling ökar trädplantors motståndskraft mot skadegörare och används med framgång internationellt. Skogsstyrelsen föreslår nu att metoden används mer i Sverige.
Fri, Dec 01, 2023
Source: SKOGEN

Ökat fokus på hänsyn till renskötsel i statligt skogsbruk kan ge mer bete
Det krävs kraftfulla åtgärder för att bryta den vikande trenden för tillgången på renbete. Här kan en lösning vara att staten går före med en större betoning på ökad renskötselnytta...
Fri, Dec 01, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Rapport: resistenta plantor kan nyttjas mer i kampen mot skogsskador
Trädplantor som genom växtförädling fått ökad resistens mot sjukdomar kan användas mer i kampen mot skadegörare på skog, visar en rapport från Skogsstyrelsen. Skogen drabbas allt oftare av...
Thu, Nov 30, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Skogsägare är mer nöjda med ekonomin
Privata markägare i Svealand är mest nöjda med ekonomin i sitt skogsbruk. Nästan 70 procent anser att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god. Det visar Skogsbarometern 2023, som...
Tue, Nov 28, 2023
Source: SKOGEN

Konferens: Hur klimat-rustar vi skogen i södra Sverige?
Bränder, stormar, översvämning, rotröta och nya förutsättningar för naturvård. Vad blir nästa klimathot mot skogen i södra Sverige? Hur rustar vi skogen för ett förändrat klimat? Den 6...
Tue, Nov 28, 2023
Source: Skogsstyrelsen

Använder du skogsbruksplanen?
Är din skogsbruksplan ett användbart verktyg i skogsbruket? Eller är planen mest ett pliktskyldigt måste, för certifieringens skull? Svara på månadens fråga!
Thu, Nov 23, 2023
Source: SKOGEN

Lämna en kommentar