Skogsnyheter

Borde virkespriserna bli offentliga?
I Sverige är nivån på de slutgiltiga virkespriserna hemlig, till skillnad från i Finland. Ska det vara så – eller är det dags för en förändring? Svara på månadens fråga.
Thu, Apr 25, 2019
Source: SKOGEN

Dubbelt så många larm om bränder 
Genrebild. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild. Den torra, varma våren har skapat en extrem risk för skogsbränder. Antalet larm om...
Thu, Apr 25, 2019
Source: SKOGEN

Mark- och miljööverdomstolen prövar fjällnäradomar
Det blir en prövning i högre instans av de så kallade fjällnäradomarna, där markägare som nekats avverkning stämt staten för att få ersättning. Mark- och miljödomstolen har beslutat att...
Thu, Apr 25, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Laser hittar gränsen
Sikta med Trailblazer och ta riktning längs rågången för att hitta fastighetsgränsen. RÅGÅNG. Har din fastighet blivit...
Thu, Apr 25, 2019
Source: SKOGEN

38 miljoner till natur- och kulturinsatser
Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för insatser som gynnar skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. 
Wed, Apr 24, 2019
Source: SKOGEN

”Hög brandrisk – men bättre beredskap”
Arkivbild. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild. Under påskhelgen härjade flera skogsbränder främst i södra Sverige. MSB varnar för...
Wed, Apr 24, 2019
Source: SKOGEN

38 miljoner till skogsägare stärker naturvärden och ädellövskog
Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar, drygt...
Wed, Apr 24, 2019
Source: Skogsstyrelsen

”Låt murken asp stå”
Aspticka kan indikera att aspen är innanmurken. Foto: Jerzy Opioła/CC BY-SA 4.0 DET KOM ETT BREV. Tändstickor i all ära, asp gör...
Tue, Apr 23, 2019
Source: SKOGEN

Kampsportaren fann drömyrket
Ett av Veronika Holmstens fritidsintressen är hennes och makens egen gård med djur, skog och odling. ELDDOP Veronika Holmsten fick en...
Fri, Apr 19, 2019
Source: SKOGEN

Så hanteras skador av granbarkborren i skogar med höga naturvärden
Om träd i skogar med höga naturvärden ska avverkas eller inte vid ett angrepp av granbarkborren, ska avgöras från fall till fall. Där kommer noga överväganden att göras mellan risken för...
Thu, Apr 18, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Granbarkborren värsta skadegöraren
Angrepp av granbarkborre Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador...
Thu, Apr 18, 2019
Source: SKOGEN

Hur svårt kan det vara?
Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen anordnar den 28 maj en konferens i avsikt att bilda ett värmländskt nätverk för industriellt träbyggande.
Wed, Apr 17, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna
Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade...
Wed, Apr 17, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Skogsskador gör att fler vill avverka
Stormhygge med högstubbar. Arkivbild. Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare...
Wed, Apr 17, 2019
Source: SKOGEN

Stormvirke räddas genom utskeppning
Foto: Sveaskog. Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare...
Wed, Apr 17, 2019
Source: SKOGEN

Granbarkborrar och stormar gav fler avverkningsanmälningar
Den areal som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens...
Wed, Apr 17, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Massavedspriserna fortsätter öka
Massavedspriset ökade med 1,8 procent under årets första kvartal i jämförelse med fjärde kvartalet 2018, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Samtidigt minskade priset på sågtimmer med...
Tue, Apr 16, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar
I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs...
Thu, Apr 11, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Skogsdag på Åkulla
Söndagen den 5 maj 2019 mellan 09:00-14:00 träffas vi på Skogsstyrelsens fastighet i Åkulla. Lär dig mer och diskutera skogliga frågor med oss.
Thu, Apr 11, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Naturlig föryngring allt ovanligare vid avverkning
Det blir allt mer ovanligt med naturlig föryngring där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning. Det visar den senaste statistiken från Skogsstyrelsens uppföljning av...
Wed, Apr 10, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Lämna en kommentar