Skogsnyheter

A feed could not be found at `http://www.skogen.se/rss`; the status code is `200` and content-type is `text/html`

Digitalt seminarium om våtmarksarbete i Västmanland
Välkommen till ett inspirerande seminarium om återvätning och de stöd som finns att söka för att anlägga och restaurera våtmarker. Seminariet arrangeras tillsammans med Länsstyrelsen...
Mon, Feb 26, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Satsning på kompetens ska göra skogsbruket mer miljösmart
Nu satsar Skogsstyrelsen på att höja skogsbrukares kompetens inom miljövärden i skogen. Målet är att över 5 000 personer ska lära sig mer, och på så sätt bli bättre på att bidra till att...
Mon, Feb 26, 2024
Source: Skogsstyrelsen

20 års erfarenhet av hyggesfritt skogsbruk i ny rapport
I en ny rapport finns nu dokumentationen från nästan 20 års arbete med hyggesfritt skogsbruk. På Skogsstyrelsens fastighet Halåsen i Jämtland finns flertalet försöks- och...
Fri, Feb 23, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Lättnader av restriktioner i området som drabbats av afrikansk svinpest
Jordbruksverket meddelar nu att det är tillåtet att genomföra vissa skogsbruksåtgärder i det område i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. Bland annat är det tillåtet att hämta...
Thu, Feb 22, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Distansträff: Efter stormen Hans
Skogsstyrelsen bjuder in dig som är skogsägare och som blev drabbad av stormen Hans framfart under augusti 2023 till en digital träff. Träffen hålls onsdag den 20 mars kl. 18:00-20:00 via...
Thu, Feb 22, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Upptäck den nya och förbättrade Äbinskolan
Skogsstyrelsens webbutbildning Äbinskolan har fått ett ansiktslyft! I utbildningen, som handlar om hur älgbetesinventeringen går till, möts nu kursdeltagarna av en mer engagerande upplevelse,...
Thu, Feb 22, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Distansträff: Särskilt viktiga arter fokus fåglar, 1 mars 2024
Välkommen till en distansträff med fokus på skogslevande fågelarter i Jämtlands län. Fredag den 1 mars klockan 10.30-12.00 via webbplattformen Teams. Träffen riktar sig till såväl...
Wed, Feb 21, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Nya domar om Skogsstyrelsens tillsynsarbete
Mark- och miljödomstolen i Växjö har nu avgjort merparten av de 40-tal avverkningsärenden som överklagats av Naturskyddsföreningen. Domstolen skriver bland annat i sina avgöranden att...
Fri, Feb 16, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Mindre skogsägare i underläge på virkesmarknaden
Det mesta tyder på att konkurrensen på virkesmarknaden i Sverige fungerar relativt bra. Däremot kan de mindre skogsägarna missgynnas av ett underläge gentemot virkesköparna och här behövs...
Thu, Feb 15, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Avverkningsanmälningarna minskade i januari
Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under januari minskade med 21 procent jämfört med januari 2023. Arealen i ansökan om tillstånd till...
Tue, Feb 13, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Lämna en kommentar