Skogsnyheter

Rådig timmerbilsförare räddade tvååring
Martin Holmgren , vd Stora Enso Skog, delade ut  priset Årets säkerhetsinitiativ till föraren Lars Göran Söderqvist. När...
Fri, Feb 15, 2019
Source: SKOGEN

Ny film om förväntningarna på skogen
Medverkar i filmen gör bland andra Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige. Foto: Sverker Johansson. ...
Fri, Feb 15, 2019
Source: SKOGEN

Stormvarning i Norrbottens och Västerbottens län
Ett lågtryck rör sig kommande dygn österut längs Nordnorska kusten och ger mycket blåsigt väder över en stor del av fjällkedjan.
Fri, Feb 15, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Rekordresultat och vd-byte
Fredrik Munter blir ny vd hos Mellanskog den 15:e juni. Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar rekordresultat och har utsett ny vd.
Fri, Feb 15, 2019
Source: SKOGEN

Utbildningssatsning lär markägare mer om jakt
Många markägare har frågor om jakt och vilt. Därför lanserar nu LRF ”Fakta på bordet” , en sajt med utbildningsmaterial tänkt att användas på möten över hela landet.
Thu, Feb 14, 2019
Source: SKOGEN

Nätpublicering överklagas
Södra bistår nu berörd markägare med att överklaga den dom som gav Skogsstyrelsen rätt att publicera avverkningsanmälningar på nätet.
Thu, Feb 14, 2019
Source: SKOGEN

Så mycket fick skogsägare för biotopskydd
Foto: Bo-Göran Backström, SKOGENbild. Totalt 381 miljoner kronor har betalts ut  2018 i ersättning till landets skogsägare för...
Thu, Feb 14, 2019
Source: SKOGEN

Rekordår för Södra
Het konjunktur med höga produktpriser bidrog till att Södras resultat för helåret 2018 blev det bästa någonsin.
Thu, Feb 14, 2019
Source: SKOGEN

381 miljoner till markägare med nyckelbiotoprika marker 2018
Under 2018 har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket betalat ut sammanlagt 381 miljoner kronor i ersättning till skogsägare som fått ett formellt skydd på sin mark för att den har en hög andel...
Thu, Feb 14, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Stöd till skogsbruket efter skogsbränder i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län
Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning som beskriver hur stöden till skogsbruket efter skogsbränderna sommaren 2018 ska vara utformade. Stöden går att söka från och med den 1...
Thu, Feb 14, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Pokémon-teknik mäter träd
Johan Ekenstedt mäter trähöjd med sin egen app i telefonen. DIGITALT. Med en ny svensk app kan man mäta trädens höjd med...
Thu, Feb 14, 2019
Source: SKOGEN

Ökning av anmälda avverkningar i fjol
Foto: Skogsstyrelsen. Markarealen som anmäldes för avverkning 2018 var den näst högsta på 20 år, enligt Skogsstyrelsen.
Tue, Feb 12, 2019
Source: SKOGEN

Brandpengar snart hos skogsägare
Stödet på 72 miljoner kronor till branddrabbade skogsägare utbetalas snart, meddelar regeringen.
Tue, Feb 12, 2019
Source: SKOGEN

Intresset för att avverka näst högsta på över 20 år
Det rådde högkonjunktur i skogen förra året. Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år. Det visar ny års-statistik från Skogsstyrelsen. Den...
Tue, Feb 12, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Näst högsta anmälda föryngringsavverkningen under 2018
Under 2018 anmäldes det näst mest föryngringsavverkning sedan 1995. Det visar Skogsstyrelsens årsstatistik som nu är klar. Ökningen beror delvis på skogsbränderna under sommaren. Av omkring...
Tue, Feb 12, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Stormar bakom fortsatt stark ökning av avverkningsanmälningar
Den areal som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 26 procent i januari jämfört med motsvarande månad 2018. Därmed fortsätter anmälningarna till Skogsstyrelsen att öka kraftigt,...
Tue, Feb 12, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Skogsrik turistnäring med Växtlust
Just nu finns möjlighet att medverka i en affärsutvecklingsutbildning inom projektet Skogsrik turistnäring med Växtlust.
Mon, Feb 11, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen varslar 124 personer om uppsägning
Skogsstyrelsen har i dag varslat 124 anställda om uppsägning fördelat över hela landet. Varslet är en direkt följd av en minskad budget för 2019 och regeringens beslut att avsluta en rad...
Thu, Feb 07, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Ny dom ger klartecken för avverkningar i Skogsstyrelsens karttjänster
Det finns inget hinder för Skogsstyrelsen att publicera planerade avverkningars yttre gränser i myndighetens karttjänster på nätet. Det visar en dom från förvaltningsrätten som prövat om det...
Thu, Feb 07, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Domar om avverkning i fjällnära skog överklagas
I dag har staten genom Kammarkollegiet överklagat de så kallade fjällnäradomarna, om ersättning till markägare som nekats avverka i fjällnära skog. Enligt Skogsstyrelsens bedömning är det...
Thu, Feb 07, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Lämna en komentar