Skogsnyheter

WP HTTP Error: cURL error 28: Connection timed out after 10000 milliseconds

Små förändringar av frivilligt avsatt och certifierad areal under 2023
2023 var mer än 1,3 miljoner hektar frivilligt avsatta av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 14,7 miljoner hektar samma år, enligt Skogsstyrelsens undersökning. Både de...
Tue, May 21, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Nu svärmar granbarkborren – att ta bort vindfällen kan rädda skog
Nu svärmar granbarkborren i stora delar av landet visar Skogsstyrelsens övervakning. Den viktigaste åtgärden för att inte få nya omfattande skador av insekten är att ta hand om de granar som...
Tue, May 21, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen planerar för minskning av anställda
Skogsstyrelsens generaldirektör har fattat beslut om att inleda processen att minska antalet anställda på Skogsstyrelsen. Orsaken är att det trots hårt arbete med besparingar, saknas 30-35...
Thu, May 16, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Ökad avverkningsanmäld areal i april
Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under april ökade med 13 procent jämfört med april 2023. Arealen i ansökan om avverkning i fjällnära skogar i...
Tue, May 14, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Större lager av barrsågtimmer men mindre av massaved
Lagren av barrsågtimmer 31 mars 2024 var 10 procent större jämfört med samma kvartal förra året, visar Skogsstyrelsens lagerundersökning. Massavedslagren däremot var 7 procent mindre.
Tue, May 07, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Virkespriserna steg första kvartalet
Under första kvartalet 2024 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2023. Priset på sågtimmer ökade med 8 procent och massaved med 3...
Tue, Apr 23, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Ökning av levererade skogsplantor 2023
Det levererades 431 miljoner skogsplantor 2023, vilket är en ökning med 9 miljoner (2 procent) från 2022. Jämfört med toppåret 2021 är det dock drygt 21 miljoner färre plantor.
Tue, Apr 16, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Vintern knäckte många träd i Värmlands län – ökad risk för granbarkborre
Under vinterns oväder har ovanligt många träd fallit eller knäckts av tung snö i Värmland. Det ökar risken för angrepp av skadeinsekten granbarkborre som gärna söker sig till nedsatta och...
Fri, Apr 12, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Vintern knäckte många träd – ökad risk för granbarkborre
Under vinterns oväder har ovanligt många träd fallit eller knäckts av tung snö i Götaland och Svealand. Det ökar risken för angrepp av skadeinsekten granbarkborre som gärna söker sig till...
Fri, Apr 12, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Minskad avverkningsanmäld areal i mars
Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under mars minskade med 13 procent jämfört med mars 2023. Arealen i ansökan om avverkning i fjällnära skogar i...
Thu, Apr 11, 2024
Source: Skogsstyrelsen

Lämna en kommentar