Skogsnyheter

Skogsentreprenörernas vd slutar
Branschorganisationen Skogsentreprenörernas vd Anna Furness slutar. Tillförordnad vd blir styrelseordförande Kolbjörn Kindströmer.
Mon, Jun 21, 2021
Source: SKOGEN

”Artskydd ovärdigt en fungerande rättsstat”
Replik till debattartikel: Foto: Bosse Backström, SKOGENbild. ...
Fri, Jun 18, 2021
Source: SKOGEN

Mer pengar gör att Skogsstyrelsen kan skydda skog igen
Regeringen förstärker Skogsstyrelsens anslag för 2021 med 360 miljoner kronor för ersättningar i fjällnära skog. Detta gör även att Skogsstyrelsen nu åter kan bilda områdesskydd och sköta...
Thu, Jun 17, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Fortsatt stor ökning av fjällnära ansökningar
Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.> Den fjällnära domen fortsätter att göra avtryck i antalet avverkningsansökningar. För...
Thu, Jun 17, 2021
Source: SKOGEN

"Nu provar vi kantföryngring” 
SKOGSPODDEN delar ofta med sig av sina skötseltips i tidningen SKOGEN. I nummer 5 handlar det om kantföryngring.
Thu, Jun 17, 2021
Source: SKOGEN

Nytt skydd bryts ned 
Benen på Ecotall säras med ett verktyg innan skyddet sätts på toppen på tallen. Foto: Torbjörn Esping . Ett nytt...
Thu, Jun 17, 2021
Source: SKOGEN

Skogliga mässor inleder samarbete
Nolia i Västerbotten och Elmia i Småland ska börja samarbeta kring skogliga mässor och event.
Wed, Jun 16, 2021
Source: SKOGEN

Eco Log lanserar egna skördaraggregat
Eco Log breddar sortimentet med en helt egen serie bestående av fyra nya skördaraggregat.
Wed, Jun 16, 2021
Source: SKOGEN

Naturvårdsbränningar i Kronoberg 2021
Länsstyrelsen planerar att genomföra tre naturvårdsbränningar i skogen i Kronobergs län under 2021
Wed, Jun 16, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Skogsbrand norr om Mora
Under söndagskvällen uppstod en skogsbrand vid sjön Musi, norr om Mora. Skogsstyrelsens lokala beredskapsorganisation aktiverades. Branden är nu under kontroll och efterverkningarna kommer att...
Tue, Jun 15, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Han ger röst åt Europas skogsägare
Sven Erik Hammar blir ny ordförande för den europeiska skogsägarrörelsen, CEPF. 
Tue, Jun 15, 2021
Source: SKOGEN

Fortsatt ökat intresse av att avverka fjällnära skog
Under maj 2021 ökade arealen i anmälningar och ansökningar om avverkning av skog med 27 procent, jämfört med maj 2020. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Ansökt areal om...
Tue, Jun 15, 2021
Source: Skogsstyrelsen

”Artskyddsutredningen är inte ett förbud mot skogsbruk”
Foto: Bosse Backström, SKOGENbild. SKOGENdebatt. I drastiska utspel om artskyddsutredningen spelar LRF på en naturlig rädsla hos...
Mon, Jun 14, 2021
Source: SKOGEN

Skogsstyrelsen förändrar arbetssättet för ädellövstillstånd
Skogsstyrelsen har infört ett nytt arbetssätt för hanteringen av ansökningar om tillstånd till avverkning i ädellövskog. Det nya arbetssättet grundar sig i förvaltningslagen från 2018 som...
Mon, Jun 14, 2021
Source: Skogsstyrelsen

LRF underkänner artskyddsutredningen
Foto: P Åsberg. I går överlämnades artskyddsutredningen till regeringen. ”En katastrof för skogs- och jordbruket”, anser LRF.
Fri, Jun 11, 2021
Source: SKOGEN

Nytt skogsprogram för Gävleborg
Att bryta strukturer är en ledstjärna i Gävleborgs nya skogsprogram 2021-2030. Programmet ska bidra till att uppnå de nationella miljömålen och samtidigt bidra med jobb och en hållbar...
Wed, Jun 09, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Fortsatt hög bruttoavverkning 2020
Den svenska bruttoavverkningen var fortsatt hög under 2020 och uppgick till drygt 93 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. Detta är en svag ökning i...
Tue, Jun 08, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har polisanmält utebliven avverkningsanmälan
När Skogsstyrelsen gjorde en analys av utförda avverkningar upptäcktes en utebliven avverkningsanmälan på en av våra egna fastigheter i norra Sverige. Detta har vi nu polisanmält.
Mon, Jun 07, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Stora betesskador på tallar i Svealand och Gävleborgs län
Tolv procent av tallstammarna skadas årligen av älg och andra hjortdjur i Svealand och Gävleborgs län, vilket är långt ifrån målet om fem procent. Allra värst är det i Värmland där...
Thu, Jun 03, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Värmen har satt fart på granbarkborrarna
Stigande dagstemperaturer har lett till hög aktivitet hos den fruktade granbarkborren. Risken är nu stor för nya angrepp och skador i redan hårt drabbade områden.
Tue, Jun 01, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Lämna en kommentar