Skogsnyheter

”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”
Genrebild. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild. Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar....
Mon, Oct 14, 2019
Source: SKOGEN

Länder i Barentsregionen samverkar om skogens framtid
Skogen spelar en viktig roll för övergången till ett biobaserat samhälle för länderna runt Barents hav. Men hur ska det gå till? På en tredagarskonferens 15-17 oktober i Umeå samlas...
Mon, Oct 14, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra
Skogsstyrelsen ska fortsätta använda och vårda begreppet nyckelbiotop men däremot sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Det föreslår en...
Mon, Oct 14, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Ny fond investerar i Baltikum
I Baltikum är över hälften av skogen blandskog och till exempel Lettland har god förmåga att förädla björk. FINANS. Det är ont...
Mon, Oct 14, 2019
Source: SKOGEN

”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”
Långa plantor som flyttas från den trygga plantskolan kan ofta lägga sig ned under första hösten på hygget, skriver debattören. Genrebild av Stefan Örtenblad, SKOGENbild. ...
Fri, Oct 11, 2019
Source: SKOGEN

Tv-spelskontroll styr skotare på distans
Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
Thu, Oct 10, 2019
Source: SKOGEN

Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren
Granskog angripen av barkborre. Foto: Bengt Ek. Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för...
Thu, Oct 10, 2019
Source: SKOGEN

Skogsträffar om framtidens föryngringar
Hur föryngrar man på rätt sätt och vilka trädslag kommer bäst klara av framtidens utmaningar?
Thu, Oct 10, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande
MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
Thu, Oct 10, 2019
Source: SKOGEN

Baltspecial i Virkesstudion 
I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
Wed, Oct 09, 2019
Source: SKOGEN

Artificiell intelligens kan bli nytt vapen i kampen mot granbarkborren
Med hjälp av artificiell intelligens, satellitbilder och geografiska data om skogen ska Skogsstyrelsen ta fram kartor som visar var det finns störst risk för granbarkborreangrepp. Förhoppningen...
Wed, Oct 09, 2019
Source: Skogsstyrelsen

”Skogsägare – kolla planteringsresultatet!”
Skogsägarna möttes av drygt 40 centimeter långa spinkiga granplantor, många avbrutna och ungefär en tredjedel lutade kraftigt eller låg platt efter marken. Foto: Martin Stugholm. ...
Wed, Oct 09, 2019
Source: SKOGEN

Hög avverkningstakt i år
Arkivbild. Bruttoavverkningen under 2019 beräknas bli 94 miljoner skogskubikmeter, enligt Skogsstyrelsen. Det är den högsta siffran...
Tue, Oct 08, 2019
Source: SKOGEN

Avverkningen väntas öka 2019
Avverkningen väntas öka i år, visar en prognos från Skogsstyrelsen. Bruttoavverkningen under 2019 beräknas bli 94 miljoner skogskubikmeter. Om prognosen står sig är det den högsta siffran...
Tue, Oct 08, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Alla fynd gör nytta
Nästan spikrak spårlöpa efter varg på Ryssberget i Blekinge. Har du gjort viltobservationer på jobbet? Det finns folk som vill...
Tue, Oct 08, 2019
Source: SKOGEN

Eftersatt skötsel av skyddad skog
I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt. I vart tredje område är behoven akuta och utgör därmed ett hot mot naturvärdena....
Fri, Oct 04, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Ny statistik: certifiering och frivilligt avsatt skog ökar
Den skog som är certifierad i Sverige ökade mellan 2016 och 2018. Samtidigt ökade också arealen skog som skogsägare avsätter frivilligt för naturvård under samma period. Det visar ny...
Tue, Oct 01, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Ökning av certifierad skog och frivilliga avsättningar
Den certifierade produktiva skogsmarksarealen var 14,8 miljoner hektar år 2018 vilket innebär en ökning med 3 procent sedan 2016. Samtidigt uppgick skogsägarnas frivilliga avsättningar till 1,2...
Tue, Oct 01, 2019
Source: Skogsstyrelsen

5 000 besökte träffar om granbarkborre
Mer än 5 000 personer har besökt Skogsstyrelsens drygt 70 skogsträffar om granbarkborren under året. Av de deltagare som svarat på en enkät om träffarna, ansåg 95 procent att de fick ny...
Mon, Sep 30, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Muntlig rättegång begärs i fjällnäramålen
Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet begär i dag att rättegången i de så kallade fjällnäramålen ska vara muntlig. Domarna väntas ge vägledning om skogsägare som nekats avverka i fjällnära...
Fri, Sep 27, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Lämna en kommentar