Skogsnyheter

Regeringen får underlag för bedömning om hållbar biomassa
Skogsstyrelsen har i dag lämnat över underlag till regeringen inför bedömningen om Sveriges regelverk för bioenergi från skogen uppfyller EU:s krav på hållbarhet. Underlaget visar att det...
Wed, Jun 19, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Sammanslagning skapar sågjätte i Dalarna
En tysk investeringsfond som nyligen förvärvade Siljan Group blir nu även huvudägare i Bergkvist-Insjön. Under hösten skapas nya sågkoncernen Bergkvist -Siljan AB.
Wed, Jun 19, 2019
Source: SKOGEN

Får man gilla Skogsstyrelsen?
DEBATT. Får man som skogsägare säga något positivt om Skogsstyrelsen?  Leif Öster har som skogsägare haft kanske 300 kontakter med myndigheten. De har inte alltid tyckt lika men han har alltid...
Wed, Jun 19, 2019
Source: SKOGEN

”Båda sidor förvränger vårt beslut om nyckelbiotoper i nordväst”
Herman Sundqvist. Foto: Veronika Lax. DEBATT. De nya nyckelbiotopsreglerna kritiseras för att å ena sidan hota skogsbruket i norra...
Wed, Jun 19, 2019
Source: SKOGEN

Nya rekommendationer för skogsbränsleuttag och askåterföring
Biobränsle från skogen har en viktig roll som förnybar resurs i ett samhälle med låg klimatpåverkan. Skogsstyrelsen har sett över och reviderat myndighetens rekommendationer för...
Wed, Jun 19, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Emil blev mästare i skotarkörning
Emil Sundberg, 17 år från Vårgårda, vann skol-SM i skotarkörning.
Tue, Jun 18, 2019
Source: SKOGEN

Skogforsk blir kvar i Sävar
Norrbotniabanans sträckning drabbar inte Skogsforsk försöksstation i Sävar. Det står klart efter Trafikverkets beslut.
Tue, Jun 18, 2019
Source: SKOGEN

Snö och torka bidrog till dyrare avverkning 2018
Det blev dyrare att avverka i det storskaliga skogsbruket under 2018, visar statistik som Skogsstyrelsen tagit fram. Mycket snö i norr och sommarens torka bidrog till att kostnaderna för både...
Tue, Jun 18, 2019
Source: Skogsstyrelsen

”Var fjärde avverkning kan stoppas”
Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
Mon, Jun 17, 2019
Source: SKOGEN

Arbetet med ökad skogsproduktion behöver mer tid
Förslagen på hur tillväxten i skogen kan öka kommer att dröja till slutet av året. Den samverkansprocess som pågår för att ta fram förslagen på åtgärder behöver mer tid.
Fri, Jun 14, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk
Bönder i Laos får garantier om inkomst och arbete om de upplåter mark som de har rätt till åt skogsplantering. Foto: Burapha ...
Fri, Jun 14, 2019
Source: SKOGEN

”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”
Fjällnära skog i Sorsele. Foto: Mats Bildström, SKOGENbild. DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper,...
Thu, Jun 13, 2019
Source: SKOGEN

Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst
I exempelvis Härjedalen höjs kraven för att skog ska klassas som nyckelbiotop. Foto: Per Ericsson, SKOGENbild. Skogsstyrelsen har...
Thu, Jun 13, 2019
Source: SKOGEN

Torkans effekter på skogen i Halland efter sommaren 2018
Förra sommarens extrema vädersituation, med långvarig torka och vattenbrist, syns nu tydligt som skadad skog på många olika sätt och på många olika platser. I Hallands län syns förutom...
Thu, Jun 13, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Fyra miljoner till ny satsning på Nationellt skogsdatalabb
Nu kommer ännu mer data och tjänster om svensk skog från laserskanning och satelliter att bli tillgängligt för fler. Skogsstyrelsen och SLU har beviljats fyra miljoner kronor från Vinnova för...
Thu, Jun 13, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Nu införs nya krav på nyckelbiotoper i nordväst
I linje med regeringens uppdrag att ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna när skog klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige, har Skogsstyrelsen nu fattat beslut om nya...
Wed, Jun 12, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Virkesstudion betraktar Skogselmia
Nu finns ett nytt avsnitt av tv-programmet Virkesstudion på webben. 
Wed, Jun 12, 2019
Source: SKOGEN

Granbarkborren gav fler avverkningsanmälningar i Götaland
Arealen som skogsägare anmält för avverkning ökade med 17 procent i Götaland under maj månad jämfört med samma månad förra året. I några län har det skett en fördubbling. Det visar...
Tue, Jun 11, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Lokal prisbild ska vägas in vid värdering av skog
Den lokala prisbilden ska alltid vägas in när Skogsstyrelsen värderar skog som ska skyddas. Men hur stort genomslag den ska ha beror på om det finns andra områden som går att jämföra med. Det...
Mon, Jun 10, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Viktigt att granvirke efter stormen Alfrida tas omhand
1 juli närmar sig, vilket är det datum då skog som skadats i stormen Alfrida ska vara upparbetat och ute ur skogen.
Fri, Jun 07, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Lämna en kommentar