Skogsnyheter

Så stort är hyggesfritt skogsbruk
För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
Thu, Sep 16, 2021
Source: SKOGEN

”Låt oss jobba tillsammans för frivilligt skydd”
Foto: Mats Bildström, SKOGENbild. Norra Skog vill att politiker och myndigheter ska jobba tillsammans med skogsägarföreningarna för...
Thu, Sep 16, 2021
Source: SKOGEN

Större areal anmäld för avverkning i år
Genrebild. Den totala arealen som anmäldes för avverkning under årets första åtta månader var 8 procent större än under samma...
Thu, Sep 16, 2021
Source: SKOGEN

Fortsatt hög aktivitet i skogen
Åtgärderna i skogen låg på en fortsatt hög nivå under 2020, visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning.
Thu, Sep 16, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Brett om biodiversitet i ny bok
En ny antologi från SLU visar vad som ryms inom det breda begreppet biologisk mångfald – och ger förslag på  lösningar för att bevara den.
Thu, Sep 16, 2021
Source: SKOGEN

"Sverige behöver en hjortskadeinventering” 
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild. Skador orsakade av hjort är ett välkänt problem i Götaland, men även i norr drabbas allt fler...
Wed, Sep 15, 2021
Source: SKOGEN

Ökade anslag för skydd av skog
Regeringen anslår 2,4 miljarder till skydd av värdefull natur nästa år. Höstbudgetens inriktning väckte genast debatt.
Tue, Sep 14, 2021
Source: SKOGEN

Avverkningsanmälningarna större än 2020 men oförändrat i augusti
Under augusti 2021 var arealen i anmälningar och ansökningar om avverkning av skog oförändrad, jämfört med augusti 2020. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Ansökt areal om...
Tue, Sep 14, 2021
Source: Skogsstyrelsen

"Skogsstyrelsen behöver inte definiera hyggesfritt"
Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruk utan hyggen, skriver Jonas Jacobsson. Foto: Bo-Göran Backström, SKOGENbild. Skogsstyrelsen har i...
Mon, Sep 13, 2021
Source: SKOGEN

Gemensamma krafter för att minska rådjursskador på skog
Den 8–9 september hölls kunskapsseminariet Gotlands viltdagar. Syftet med dagarna var att hitta framgångsrika sätt för att komma till bukt med rådjuren i länet och de ökande antal...
Fri, Sep 10, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Fjällskogsärenden drar ut på tiden
Inflödet av ansökningar om avverkning i fjällnära skog är fortsatt stort. Trots extrapersonal hos Skogsstyrelsen kommer merparten av årets inkomna ansökningar att slutföras först 2022.
Fri, Sep 10, 2021
Source: SKOGEN

Intensivt arbete med ansökningar om avverkning i fjällnära skog
Skogsstyrelsen mobiliserar resurser från hela landet för att hantera det stora inflödet av ansökningar om avverkning i fjällnära skog. Myndigheten har hittills i år fältbedömt en areal om...
Fri, Sep 10, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Privat skogsägande minskar i Finland
Foto: Max Pixel. I Finland har det privata skogsägandet minskat, både mätt i antal personer och areal skogsmark, under de senaste...
Thu, Sep 09, 2021
Source: SKOGEN

Motvilja vändes till skogslust 
Mathilda Clausén Wingårdh. Lust är ett nyckelord för den uppskattade utbildaren...
Thu, Sep 09, 2021
Source: SKOGEN

Virkeslager sommaren 2021
Virkeslagren uppgick den 30 juni till 8,8 miljoner kubikmeter varav 2,7 miljoner barrsågtimmer, 5,1 miljoner massaved och 1,1 miljoner massaflis, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning.
Tue, Aug 31, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Än finns virkesvärde kvar att rädda i granbarkborreskadad skog
Försommarens angrepp av granbarkborre syns nu tydligt på de döende granarna som fått roströda barr. Risken är stor att även till synes friska granar som växer intill är angripna. Ju tidigare...
Thu, Aug 26, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Oförändrade virkespriser
Under andra kvartalet 2021 var leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i stort oförändrade i jämförelse med första kvartalet 2021. Priset på sågtimmer ökade med 1 procent...
Tue, Aug 24, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Anmäld och ansökt areal för avverkning ökar
Skogsstyrelsen har under juni och juli fått in anmälningar och ansökningar om avverkning på 21 respektive 11 procent större arealer än förra sommaren. Ansökningar om avverkning av fjällnära...
Tue, Aug 17, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Ny svärmningsvåg av granbarkborren
Den nya generationen granbarkborrar har de senaste veckorna börjat lämna träden och en ny svärmningsvåg har konstaterats. Detta ökar nu risken för nya skador på granskog i redan hårt...
Wed, Aug 04, 2021
Source: Skogsstyrelsen

EU:s nya skogsstrategi på tvärs med svensk skogspolitik
EU:s nya skogsstrategi innehåller flera punkter av mycket stor betydelse för svensk skogssektor. Det är också tydligt att strategin på flera områden inte går i takt med svensk skogspolitik. Av...
Fri, Jul 16, 2021
Source: Skogsstyrelsen

Lämna en kommentar