Skogsnyheter

Bokollon-år i sydsvenska skogar
Förra sommarens varma väder gör att det i år kommer bli ett så kallat bokollon-år i de sydsvenska bokskogarna. Det innebär att bokträden släpper miljontals, eller rent av miljarder bokollon...
Fri, Aug 16, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Sök stipendium för skogliga studier
Du som studerar skog och har stark anknytning till Norrbottens län kan söka och få ett stipendium från Norrbottens enskilda skogsbruksstipendiefond.
Thu, Aug 15, 2019
Source: Skogsstyrelsen

En andra barkborrevåg sveper fram
Två nyangripna granar. Foto: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen. Istället för att övervintra angriper barkborrarna träd. En andra...
Thu, Aug 15, 2019
Source: SKOGEN

Virkesstudion kör igång
Virkesstudion är tillbaks efter sommarpausen. I avsnitt 15 diskuteras det avvaktande läget på virkesmarknaden.
Thu, Aug 15, 2019
Source: SKOGEN

Andravåg av barkborrar orsakar nya angrepp
En andra våg av granbarkborreangrepp sveper över södra och mellersta Sverige just nu och förvärrar årets bekymmersamma situation. Det är en ny generation granbarkborrar som börjat svärma men...
Thu, Aug 15, 2019
Source: Skogsstyrelsen

"Skifte från fossilt till förnybart minskar inte utsläppen"
Arkivbild. DEBATT. Rätt skött kan skogen leverera råvaror utan att det spär på växthuseffekten. Men när skogsnäringen hävdar...
Wed, Aug 14, 2019
Source: SKOGEN

Ökat intresse för avverkning i juli
Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på nio år. En orsak kan vara skadeangreppen av granbarkborre.
Tue, Aug 13, 2019
Source: SKOGEN

Markradar ger besked om skogsmark
Med markradar kan man få koll även på stenar i markens ytskikt, enligt Skogforsk. Med hjälp av markradar kan man se var det finns...
Tue, Aug 13, 2019
Source: SKOGEN

Avverkningsanmälningarna ökade efter svacka i juni
Efter en svacka under juni ökade skogsägarnas intresse för att avverka kraftigt under juli månad. Det visar Skogsstyrelsens statistik. Den areal som anmälts för avverkning i juli var den...
Tue, Aug 13, 2019
Source: Skogsstyrelsen

”Varför råder det brist på grov björk”?
Finsk vårtbjörk i Hälsingland 30 år efter plantering och två gallringar. Stående virkesvolym 176 m3sk. 130 m3sk uttaget i gallringar. Beräknad slutvolym om 30 år 324 m3sk varav 308 av...
Mon, Aug 12, 2019
Source: SKOGEN

Satellitdata granskar om hygget följer lagen
Arkivbild. Finlands skogscentral, motsvarigheten till Skogsstyrelsen, tar hjälp av satellituppföljning för att kontrollera att...
Fri, Aug 09, 2019
Source: SKOGEN

”Vad gör ministern åt att barkborrespridningen"?
Staten behöver ta sitt ansvar och förvalta skyddade skogar så att inte skadegörare sprids till omkringliggande marker. Det uppger riksdagsledamot Johan Hultberg i en skrivelse till...
Thu, Aug 08, 2019
Source: SKOGEN

Vida nöjda trots sänkta trävarupriser
Genrebild. Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild. Vida presenterar ett gott resultat för första halvåret 2019.  En virkesmarknad som...
Thu, Aug 08, 2019
Source: SKOGEN

AMF: Det mesta blir sig likt i skogen
Katarina Romberg. chef för alternativa investeringar hos AMF. AMF Pension gör storstilad skogsägardebut när de köper nästan 90...
Thu, Aug 08, 2019
Source: SKOGEN

Staten överklagar dom i artskyddsärende
Staten överklagar genom Kammarkollegiet domen som ger en markägare rätt till full marknadsersättning för nekad avverkning på grund av artskyddsförordningen.
Thu, Jul 11, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen deltar på Barents Forest Forum
Den 15-17 oktober 2019 arrangeras Barents Forest Forum i Umeå av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Skogsstyrelsen. Konferensen är en del av det svenska ordförandeskapet inom Barents Forest...
Wed, Jul 10, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Almsjuka inventeras på Gotland
8 juli startar sommarens inventering av almsjuka träd på Gotland. Under inventeringen kommer provtagning av alm att ske på all typ av mark, även tomtmark.
Mon, Jul 08, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Betesskador hot mot fossilfri omställning
Älgen och även andra hjortdjur äter upp skog för 7,2 miljarder varje år, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Skadorna utgör ett allvarligt hot mot den omställning Sverige behöver göra...
Fri, Jul 05, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ansluter till Statens servicecenter
Fri, Jul 05, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Markägare har rätt till ersättning för nekad avverkning i artskyddsfall
En markägare som inte får avverka på grund av artskyddsförordningen har rätt till ersättning från staten. Det är innebörden av en dom i dag från mark- och miljödomstolen där frågan...
Thu, Jul 04, 2019
Source: Skogsstyrelsen

Lämna en kommentar