Dags att betala medlemsavgift 2012

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för år 2012. Den är på 100 kr och sätts in på bankgiro 5613-6898, senast den 31 mars.

Om du redan har betalat så kan du strunta i den här påminnelsen.

Alla nya medlemmar kommer att få boken ”Grundbok för skogsbrukare”, boken delas ut på årsmötet den 21 april!

Share

Höstträff vid Kristi Kanal

Lördagen den 22 oktober höll Skogskällingar en höstträff vid Kristi Kanal på Hall. 14 glada källingar dök upp för att lyssna till Karolina Johansson som var inbjuden från Skogsstyrelsen för att prata om skogsproduktion, naturvårdshänsyn i vattenmiljöer, sociala värden och Skogens mångfald.

Karolina inledde med att berätta om Kristi Kanal och dess historia. Kanalen tros vara uppkallad efter Kristins såg som ligger uppströms kanalens mynning. Skogarna runt kanalens mynning sluttar brant nedåt havet. Ett mindre skogsområde med dåligt produktionsvärde har här nyligen gallrats ut och resultatet är en gles tallskog med god utsikt mot havet och som är idealisk för grillkvällar i solnedgången. Detta är ett exempel på hur man kan öka de sociala värdena i skogen och gallringen är gjord med stöd
från Landsbygdsprogrammet, Skogens mångfald, där det finns pengar att söka för  åtgärder av detta slag. Karolina informerade om de olika stöd man kan söka för att gynna biologiska, kulturella och sociala värdena i skogen och att man även kan få personlig rådgivning på sin egen skogsfastighet.

I Kristi kanal, som rinner genom området, finns öring som leker längre upp i bäcken. Vid gallringen har det därför sparats en orörd bård av träd och växtlighet runt vattendraget för att bevara den fuktiga och skuggiga miljö som djuren och växterna är beroende av.

Skogspromenaden fortsatte på andra sidan vägen till ett område med ren produktionsinriktning. Här började vi med att titta på en nyligen röjd, 8 år gammal tallplantering. Vi fick lära oss hur man kontrollerar om planteringen är godkänd, med hjälp av ett sk röjsnöre som är 5,64 m långt. Med detta räknar man ut hur många plantor som växer per hektar. Här tittade vi också på vilken naturvårdshänsyn man kan
skapa redan vid röjning av skog genom att spara träd och buskar med bär och frukt (nypon, apel). I röjningsskogen står även lämnade träd från den tidigare skogen, t.ex. torrträd för fåglar och insekter.

Nästa stopp var vid en gallring. Där diskuterade vi vilken ålder det ska vara på träden när man gallrar, hur många träd man bör ta bort och vilka träd som ska bort, för att få bästa produktion när träden har uppnått avverkningsmogen ålder.

Nästa röjningsområde vi tittade på var lite äldre, en ca 15 år gammal tallplantering där plantorna är runt 3 meter höga och börjar likna mindre träd. När det är en tredjedel grönt kvar på träden är det dags att gå in och göra en förstagallring. En enkel regel är att trädkronan ska ha fri plats till nästa träd efter åtgärden. Man kan gärna spara olika trädslag i, t.ex. björk, ek och asp. Här har man möjlighet att forma och påverka
hur man vill att skogen ska se ut, längre fram i tiden, med val av trädslag och
naturvårdshänsyn.

Karolina fick många frågor att svara på, men nu började skogskällingarna bli kaffesugna och vi promenerade tillbaka till området där vi startade.

Vi minglade runt den öppna elden, som bjöd på kokt korv och kaffe. I denna fina miljö blev det en riktig gourmetlunch.

Detta är första gången Skogskällingar har anordnat en höstträff i skogen, men för er som inte kunde vara med denna dag, eller blev nyfikna, så har vi tänkt återkomma nästa höst med en liknande skogsträff för skogsintresserade kvinnor.

Tack Karolina

/Anette

Share