Vad blir det av virket?

Välkomna till en träff på mätstationen i Klinte! Vi får en chans att se vad det blir av allt virke som vi så noggrant  apterat i skogen; hur det lämnas, mäts in och sågas upp. Måndagen den 23 mars kl. 13.00. Samling vid parkeringen till sågen i Klinte. Kurt Lillro visar oss runt och berätta om verksamheten. Vi […]

Aptering en solig marsmorgon

Nio förväntansfulla kursdeltagare samlades i Sanda en kylig men solig marsmorgon för att lära sig mer om aptering, dvs hur man delar in träden i olika virkessortiment. Kurt Lillro från virkesmätarstationen i Klintehamn ledde dagen. Vi tittade på kriterierna för de olika sortimenten (timmer, kubb, massaved) och hur man kan tänka vid kapning av stocken för att […]

Välkommen på apteringsdag!

Under en halvdag får vi inblick i aptering, det vill säga uppdelning av trädstammar i olika sortiment, under ledning av virkesmätare Kurt Lillro. Inga förkunskaper krävs. Tisdag den 12 mars kl. 9.30 – ca. 14.00, Petarve Sanda Dagen är kostnadsfri, medtag lunch och kaffe. Anmälan senast 5 mars till Ingegerd Axell, tel: 0498-242244, 0709-922233 eller mail: […]