Välkommen på höstträff!

Lördag den 26 oktober kl. 10 – ca. 14 på Södra hällarna/P18 (samling på grusparkeringen bakom Länsstyrelsen, Visborgsallén 4 Visby).

028

Årets tema är skogens sociala värden, vi går en skogsslinga tillsammans med representanter från Region Gotland som berättar om hur de har jobbat med skogarna för människans skull.

Hur påverkas vi av skogen? Hur viktig är den för att vår hälsa? Kan man tjäna pengar på sociala värden? Många frågor finns att diskutera under dagen, samtidigt får vi en chans att umgås och framför allt komma ut i skogen! Ta med väninnan, barnen eller varför inte hunden.

Skogskällingarna bjuder på fika och korv!

Anmälan senast den 23 oktober till info@skogskallingar.se eller Inge-gerd Axell tel: 0709-92 22 33.

Share