Många besökte årets skördefestival

Under två sommarvarma höstdagar, 6-7 september 2014, medverkade Skogskällingarna på Skördefestivalen på Lövsta. Skogskällingarna deltog tillsammans med SäkerSkog och temat var biologisk mångfald. De mest uppskattade aktiviteterna Skogskällingarna bjöd på var; Gissa åldern på trissan? Vilka buskar och träd? på de medhavda grenar från värdefulla buskar och träd som bör sparas vid röjning och gallring, t ex slån, rönn, ek, samt att titta på exemplaret av noshornsbagge som visades upp.

Flera var intresserade av medlemskap och kommande höstträff. Inbjudningar delades ut. Kurslistor för anmälan till motorsåg och röjsåg fanns också att skriva på.

Båda dagarna var välbesökta och uppskattade av både oss som stod där och av besökarna.

skordefest

Share